Eettiset ohjeemme

NJC sitoutuu toimimaan eettisesti ja vastuullisesti niin asiakkaita, työntekijöitänsä kuin sidosryhmiään kohtaan.

Eettinen toimintamme kulkee käsikädessä arvojemme kanssa. Olemmekin avanneet arvojemme mukaisesti ja eettiseen toimintaamme liittyen myös Whistleblowing-ilmoituskanavan, jossa voi anonyymisti ilmaista, mikäli tuntee tulleensa kohdelluksi eettisiä ohjeitamme vastaan:

Lakien, säädösten ja viranomaisohjeiden mukainen toiminta

NJC toteuttaa kaikessa toiminnassa yleisten lakien, säädösten ja viranomaisohjeiden mukaista toimintaa. Lisäksi toimintaamme ohjaa toimialaa sitovat ohjeet ja yleiset hyvät toimintatavat.

Vastustamme harmaata taloutta ja torjumme sen osaltamme täysin. Mikäli havaitsemme viitteitä harmaasta taloudesta tai muusta lakien ja säädösten vastaisesta toiminnasta, annamme asian käsiteltäväksi viranomaisille.

Rehellisyys

Totuudenmukaisuus ja avoimuus ovat ehdottomina peruspilareina läsnä liiketoiminnassamme, työnantajana, työntekijöiden keskinäisessä toiminnassa sekä työkohteessa toimimisessa. Kilpailutamme rehellisesti ja avoimesti alihankkijat ja palvelutarjoajat.

Oikeudenmukaisuus ja tasavertaisuus

NJC kohtelee ihmisiä oikeudenmukaisesti ja tasa-arvoisesti. Kunnioitamme muita ihmisiä ja kommunikoimme samalla tavalla sukupuolesta, persoonallisuudesta ja taustoista riippumatta. Varustamme tasavertaisesti työntekijämme moderneilla työvaatteilla ja työturvallisuusvarusteilla sekä työntekijät ovat samanarvoisesti mukana palkitsemistavoissamme.

Vastuullisuus

NJC ottaa vastuun toiminnastaan työntekijöidensä, ympäristön ja yhteiskunnan suhteen. Toimimme aina ympäristöeettisesti asiakasyrityksen vastuullisuus huomioiden. Mikäli huomaamme ristiriitoja asiakasyrityksen ympäristöeettisessä toiminnassa kanssamme, arvioimme yhteistyön aloittamista tai jatkamista.

Vältämme turhaa hävikkiä ja kaikki kulutustavarat pyritään käyttämään uudelleen. Poistuvat varusteet ja tarvikkeet toimitamme kierrätykseen. Palkitsemme työntekijöitä, jotka ovat toteuttaneet asiakkaallemme tai itsellemme kiertotaloutta erityisen laadukkaasti.

Toimintamme on läpinäkyvää ja puolen Suomen alueella työllistäjänä ja työantajana vastuullinen yhteiskuntaa hyödyttävä toimija.

Tietosuoja

NJC kunnioittaa asiakkaidensa ja työntekijöidensä yksityisyyttä ja suojelee tietoja GDPR-tietosuoja-asetusten mukaisesti. Henkilökohtaisia ja yksityisyyttä koskevat keskustelut ovat luottamuksellisia, joka eivät vaikuta työsuhteeseen tai kumppanuuteen.

Niin ikään asiakkaamme kertomat asiat liiketoiminnastaan tai yhteistyömme luonteesta ovat salassa pidettäviä. Kaikki julkiset maininnat asiakasyrityksistämme tapahtuvat vain asiakkaidemme luvalla.

Työntekijöiden oikeudet

NJC varmistaa työntekijöilleen turvallisen työympäristön, oikeudenmukaisen palkkauksen ja ihmisarvoisen kohtelun.

Jokainen työntekijämme saa vähintään kyseisen toimialan TES:n mukaista palkkaa ja tasavertaisesti työsuhde-edut.

Varustamme ja ohjeistamme jokaisen työntekijämme tehtävää työtä varten. Työturvallisuuden asiantuntijamme on aina käytettävissä, mikäli työntekijä huomaa turvallisuusvarustuksessa puutteita tai kulumista, jotka vaarantavat työturvallisuuden. Työkohteessa työntekijämme työturvallisuus täydentyy asiakkaamme työturvallisuusohjeistuksen mukaisella toiminnalla.

Työntekijöillämme on oikeus kertoa epäasiallisesta tai eettisiä ohjeitamme rikkovasta käytöksestä Whistleblowing-ilmoituskanavamme kautta. Ilmoituskanavaan voi jättää ilmoituksen anonyymisti.

Lahjonta ja korruptio

Torjumme kaikenlaista lahjontaa ja korruptiota. Sallimme kumppanuussuhteen ylläpitämiseksi kohtuullisten lahjojen antamisen liikekumppaneillemme. Lounastapaamiset tai juhlapyhä- tai merkkipäivämuistamiset eivät edellytä lahjan saajalta vastapalvelusta. Kaikissa tapauksissa lahjan antoa arvioidaan tapauskohtaisesti saajan asema huomioiden, ja erityisesti julkisen sektorin edustajan ollessa kyseessä.

Anonyymiin ilmoituskanavaan pääset täältä.