Hakuprosessi ja työllistyminen NJC:llä

Pikalinkit aiheisiin

Haastatteluvaihe

1. Pistä hakemusta tulemaan

Kun jätät meille hakemuksen, saat siitä kuittauksen sähköpostiisi. Mikäli haluat muokata hakemustasi lähettämisen jälkeen, se onnistuu sähköpostiisi tulleiden tunnusten avulla. Voit kirjautua niillä myös hakeaksesi jotain toista sinua kiinnostavaa paikkaa.

Kun hakemuksesi saapuu meille, sen lukee kyseisen paikan täyttämisestä vastaava rekrytoijamme. Hän arvioi hakemuksesi perusteella alustavasti soveltuvuutesi tehtävään, ja kutsuu sinut haastatteluun NJC:n toimistolle. Haastatteluun kannattaa varata aikaa ainakin 30 minuuttia. Saat vielä tekstiviestin, jossa on ohjeet paikalle saapumiseen ja haastattelun ajankohta muistin tueksi.

2. Käy Haastattelussa

Haastattelussa rekrytoija haluaa tietää taustoistasi tarkemmin kuin hakemuksessa on mahdollista kertoa. Voit siis valmistautua muistelemalla edellisten työpaikkojesi työtehtäviä ja vastuitasi. Haastattelussa käydään myös läpi sitä, millainen olet työntekijänä ja mikä sinua motivoi työntekoon. Meille voit rohkeasti kertoa myös sen, millaista työtä et haluaisi tehdä, sillä siten rekrytoija pystyy parhaiten löytämään juuri sinulle parhaiten sopivat työtehtävät ja keikat. Tarkistamme myös suositukset. On siis hyvä varautua kertomaan suosittelija, jolle voimme soittaa. Usein entiseltä esimieheltä kannattaa kysyä lupa, voiko hän suositella. Tämä luvan kysyminen on hyvä hoitaa etukäteen.

3. Haastattelun jälkeen

Rekrytoijamme kertoo myös hakuprosessin etenemisestä ja aikatauluista, sekä NJC:llä työskentelyn periaatteista. Yleensä käydään läpi myös muita avoimia paikkoja, joihin voisit olla sopiva hakija. Varsinaisen valinnan tehtävään tekee työvoimaa tarvitseva yhteistyökumppani, jolle teemme kattavan esittelyn jokaisesta haastatellusta hakijasta. Työhakemukset säilyvät järjestelmässämme kuuden kuukauden ajan, jonka jälkeen ne poistuvat automaattisesti, jos et käy välillä kirjautumassa järjestelmään. Jos jatkossa jokin tietty paikka kiinnostaa sinua, voit hakea sitä näppärästi uudelleen samoilla tunnuksilla. Tai vaihtoehtoisesti voit soittaa rekrytoijallemme, joka yhdistää sinut hakuun samoilla tiedoilla, joita voit tarvittaessa myös päivittää tilanteiden muuttuessa. Helppoa!

Joissain tapauksissa, esimerkiksi teollisuusaloilla, on yleistä että myös yhteistyökumppanimme haluaa haastatella mielestään potentiaalisen hakijan vielä henkilökohtaisesti. Tuolloin rekrytoijamme ottaa sinuun yhteyttä, ja sopii haastatteluajan sekä antaa osoite- ja yhteyshenkilötiedot.

Kun asiakashaastattelu on tehty ja asiakas ilmoittanut päätöksensä meille, otamme jälleen yhteyttä sinuun. Jos sinut valitaan työhön, näet täältä, mitä tapahtuu seuraavaksi.

Kun työllistyt meillä

Työsopimukset

Sopimusten allekirjoitustilaisuuteen kannattaa ottaa mukaan henkilöllisyystodistus ja ajantasainen verokortti sekä tilinumero palkanmaksua varten. Ennen työsopimuksen allekirjoittamista rekrytoija käy kanssasi läpi NJC:n työpaikkaoppaan, jossa kerrotaan toimintaperiaatteistamme ja käydään läpi osapuolten vastuualueet. Työpaikkaoppaassa on tieto myös siitä, kuinka toimia esimerkiksi sairastumistapauksissa tai työtapaturman sattuessa. Kaikki työntekijämme ovat asianmukaisesti vakuutettuja tapaturmien varalle.

Vastuut

Vuokratyössä NJC on työntekijän virallinen työnantaja, ja meillä on vastuu kaikista työsopimuksiin ja työsuhteeseen liittyvissä asioissa. Maksamme myös työntekijän palkan mahdollisine lisineen sekä kaikki lakisääteiset työnantajamaksut. Yhteistyöyrityksellä taas on työnjohto-oikeus sekä velvollisuus perehdyttää työntekijä tehtäväänsä sekä omiin toiminta- ja turvallisuustapoihinsa. Työntekijän vastuulla on luonnollisesti työn tekeminen sovitusti. Erittäin tärkeää on työaikojen ja yhteistyöyrityksen ohjeiden ja määräysten noudattaminen. Työntekijä on aina myös itse vastuussa omasta työturvallisuudestaan sekä velvollinen ilmoittamaan havaitsemistaan puutteista työturvallisuudessa työnjohdolle.

Käytännöt

Työpaikkaoppaan läpikäynnin lisäksi käydään kohta kohdalta läpi myös työsopimus. Teemme jokaisen työntekijän kanssa aina työsopimuksen, ja siinä määritellään mm. palkka ja mahdolliset lisät, palkanmaksupäivät, käytettävä työehtosopimus, työn kesto, yhteistyöyritys sekä muut lakisääteiset asiat. Jos jokin kohta työsopimuksessa askarruttaa, rekrytoijamme vastaavat aina kysymyksiin mielellään. He myös ohjeistavat sinua työn aloitusajankohdan ja -paikan suhteen, sekä antavat työpaikan yhteyshenkilön yhteystiedot. Saat mukaasi myös kaikki asianmukaiset työvaatteet ja -varusteet mikäli asiakas ei niitä tarjoa. Sitten oletkin jo valmis töihin!

Työsuhteen kesto

Työsuhteen kesto määräytyy useiden seikkojen mukaan. Teollisuusalan töissä hyvät tekijät työllistyvät usein lopulta yhteistyöyritykseen omaksi työntekijäksi, jolloin työt jatkuvat heti määräaikaisuuden jälkeen. Rakennusalalla tehdään usein myös keikkaluontoisia töitä, jolloin työntekijä saattaa työskennellä vaihtelevasti useallakin eri rakennusalan yrityksellä määräaikaisilla keikoilla. Mikäli työsuhde päättyy, teemme parhaamme, että saisimme työllistettyä työntekijän uudelle työmaalle. Jos työt päättyvät tai työntekijä siirtyy yhteistyöyrityksen työntekijäksi, toimitamme työntekijälle työtodistuksen sekä verokortin viimeisen palkanmaksun jälkeen.

Työpaikat