Työsuhderekisteri

Rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/99) 10§ ja 24§

Rekisterin ylläpitäjä

Nordic JobCentre Oy (y-tunnus 2148520-3)
Kaarnatie 24, 90530 Oulu
Rekisteristä vastaava henkilö: Toimitusjohtaja Miika Tiri

Rekisterin nimi

Työsuhderekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Työsuhderekisteri sisältää työntekijöistä kerättyä tietoa, joka ovat tarpeen Nordic JobCentre Oy:n välityksellä tapahtuvien työsuhteisiin johtavien toimeksiantojen sopimisessa. Hyväksymällä rekisteriselosteen työnhakuvaiheessa työntekijä on hyväksynyt henkilötietojen keräämisen. Henkilöstä kerätään vain sellaisia henkilötietoja, jotka ovat tarpeellisia selvitettäessä henkilön soveltuvuutta hänen tarjolla olevaan työtehtävään.

Rekisterin tietosisältö

Työntekijän perustiedot: etu- ja sukunimi, osoitetiedot, sähköpostiosoite, veronumero, puhelinnumero, syntymäaika, kuva

Koulutus- ja ammattitiedot: koulutus, kielitaito, suoritetut koulutukset, nykyisen työsuhteen ja aikaisempien työsuhteiden kesto ja laatu, suosittelijat, ajokorttitiedot ja auton käyttömahdollisuus.

Rekisteriin kerätään myös Nordic JobCentre Oy:n toimihenkilöiden ja työntekijän välisessä viestinnässä ilmi tulleita tietoja, kuten haastattelut, tilannetiedot. Muita kerättäviä tietoja ovat esimerkiksi työntekijäpalautteet, työterveyden tilaa koskevat tiedot siltä osin kuin tarpeellisia työtehtävien kannalta, palkkatiedot, toiveet työllistymisestä, arvio ammattitaidosta.

Säännönmukaiset tietolähteet

Tietoja kerätään pääasiassa suostumuksensa antaneelta työntekijältä itseltään. Työntekijätietoja kerätään hakuportaalin kautta tehdyn työhakemuksen lisäksi Nordic JobCentre Oy:n ja työntekijän välisestä viestinnästä. Tietolähteenä toimii Nordic JobCentre Oy:n ja asiakasyrityksen välinen viestintä. Nordic JobCentre Oy saa myös tietoja työntekijän luvalla, työntekijän ilmoittamalta suosittelijalta.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Työsuhderekisterissä julkaistavia henkilötietoja luovutetaan ainoastaan työntekijän kannalta potentiaalisille käyttäjäyritysten rekrytoinnista vastaaville henkilöille. Tietojen luovutukseen pyydetään rekisteröidyn henkilön suostumus.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

A. Manuaalinen aineisto

Säilytetään lukituissa hakemuksille erikseen tarkoitetuissa arkistokaapeissa. Työsuhderekisteriin on pääsy ainoastaan organisaation nimetyillä henkilöillä, jotka työtehtäviensä puolesta käsittelevät henkilötietoja.

  1. Sähköisesti käsiteltävät tiedot
    Työsuhderekisteriin tallennetut tiedot ovat käyttäjätunnuksen ja salasanan takana. Käyttäjätunnukset ovat henkilökohtaisia. Tietokantaan tallennettuihin henkilötietoihin pääsevät käsiksi ainoastaan organisaation nimetyt henkilöt, joilla on henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat. Nordic JobCentre Oy vastaa siitä, että henkilötietoja ei pidetä asiattomien saatavilla. Tietoliikenne on suojattu SSL-salauksella. Salauksen tarjoava kolmas osapuoli on erillisellä sopimuksella sitoutettu noudattamaan tietosuojalain mukaisia periaatteita.

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Työsuhderekisteriin rekisteröidyillä on oikeus tarkistaa itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuksia koskevat pyynnöt tulee tehdä henkilökohtaisesti sähköpostilla osoitteeseen asiakaspalvelu@njc.fi. Nordic JobCentre Oy sitoutuu toimittaa tiedot kirjeitse yhden kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta.

Työsuhderekisteriin rekisteröidyillä on oikeus vaatia työsuhderekisterissä olevan virheellisen, tarpeettoman tai vanhentuneen tiedon oikaisua. Rekisterinpitäjälle oikaisupyynnöt tulee tehdä henkilökohtaisesti sähköpostilla osoitteeseen asiakaspalvelu@njc.fi.

Työsuhderekisteriin rekisteröidyillä on oikeus vaatia työsuhderekisterissä olevien tietojen poistamista. Poistamispyynnön vastaanottamisen jälkeen Nordic JobCentre Oy säilyttää ainoastaan lakisääteiset pakolliset tiedot, kuten työntekijän nimen ja työsuhdetiedot. Ilman erillistä ilmoitusta työntekijän tiedot poistuvat automaattisesti kun rekisterinpitäjän lakisääteiset aikamääreet tietojen säilyttämisestä täyttyvät. Rekisterinpitäjälle poistopyynnöt tulee tehdä henkilökohtaisesti sähköpostilla osoitteeseen asiakaspalvelu@njc.fi.

Evästeet

Käyttämämme evästeet liittyvät Google Analyticsiin sekä käyttämiimme sosiaalisen median kanaviin eli LinkedIniin, Youtubeen ja Facebookin ja Instagramin palveluihin.

Nämä ohjelmistot tallentavat muun muassa tietoja siitä, millä sivulla käyt, kuinka kauan viivyt sivustolla, mitä kautta tulit sivustolle ja mitä linkkejä klikkaat. Voimme mahdollisesti hyödyntää evästeitä palveluidemme ja verkkosivustomme kehittämiseksi, verkkosivuston käytön analysoimiseksi, sekä markkinoinnin kohdentamiseksi ja optimoimiseksi. Liikenteen seurannan avulla kehitämme verkkosivustoamme ja palveluamme, jotta se olisi entistä parempi ja pystymme tuottamaan käyttäjille paremman käyntikokemuksen.

Mikäli et halua verkkopalvelun saavan tietoja evästeiden avulla, voit kieltää evästeet (useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen). Voit estää Google Analyticsiä keräämästä tietoja käynneistäsi, tutustua tarkemmin tähän Googlen verkkosivustolla. Huomaa kuitenkin, että tällöin sivustomme ei välttämättä toimi häiriöittä.