Turvallisesti työmailla!

  • Tiedät mitä saat
  • Nopea toimitus
  • Paljon eritasoisia osaajia

Rakennustyömailla työturvallisuus on elintärkeä asia.

Työturvallisuuden laiminlyöminen voi aiheuttaa vaaratilanteiden lisäksi työtehon laskua ja materiaalivahinkoja.

Mies töissä pajalla

Tarjoamme erilaisia työturvallisuutta edistäviä palveluita työmaille. Esimerkiksi:

  • Perehdytykset
  • Koulutukset ja kortit
  • Kulkureittien kunnossapito
  • Turvakaiteiden, valaistuksen ja sähköjen asennus
  • Varastojen ja sääsuojien kunnossapito

Kaikilla omilla työntekijöillämme on työturvallisuuskortti. Lisäksi edellytämme jokaiselta työntekijältämme riittävien työvaatteiden ja suojainten käyttöä, sekä asiakasyrityksen antaman työturvallisuusohjeistuksen noudattamista.

Soita