Työnhakijarekisteri

Rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/99) 10§ ja 24§

Rekisterin ylläpitäjä

Nordic JobCentre Oy (y-tunnus 2148520-3)
Kaarnatie 24, 90530 Oulu
Rekisteristä vastaava henkilö: Toimitusjohtaja Miika Tiri

Rekisterin nimi

Työnhakijarekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Työnhakijarekisteri sisältää työnhakijoista kerättyä tietoa, joka ovat tarpeen Nordic JobCentre Oy:n välityksellä tapahtuvan rekrytoinnin toteuttamisessa. Henkilöltä on pyydetty suostumus henkilötietojen keräämiseen. Henkilöstä kerätään vain sellaisia henkilötietoja, jotka ovat tarpeellisia selvitettäessä henkilön soveltuvuutta hänen hakemaansa tai tarjolla olevaan työtehtävään.

Rekisterin tietosisältö

Työnhakijan perustiedot: etu- ja sukunimi, osoitetiedot, sähköpostiosoite, veronumero, puhelinnumero, syntymäaika, kuva

Koulutus- ja ammattitiedot: koulutus, kielitaito, suoritetut koulutukset, nykyisen työsuhteen ja aikaisempien työsuhteiden kesto ja laatu, suosittelijat, ajokorttitiedot ja auton käyttömahdollisuus.

Rekisteriin kerätään myös Nordic JobCentre Oy:n toimihenkilöiden ja työnhakijan välisessä viestinnässä ilmi tulleita tietoja, kuten haastattelut, tilannetiedot jne.

Säännönmukaiset tietolähteet

Tietoja kerätään pääasiassa suostumuksensa antaneelta työnhakijalta itseltään. Työnhakijatietoja kerätään hakuportaalin kautta tehdyistä työhakemuksista sekä Nordic JobCentre Oy:n ja työnhakijan välisestä viestinnästä. Nordic JobCentre Oy saa myös tietoja työnhakijan luvalla, työnhakijan ilmoittamalta suosittelijalta.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Työnhakijarekisterissä julkaistavia henkilötietoja luovutetaan ainoastaan työnhakijan kannalta potentiaalisille käyttäjäyritysten rekrytoinnista vastaaville henkilöille. Tietojen luovutukseen pyydetään rekisteröidyn henkilön suostumus.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet
A. Manuaalinen aineisto

Säilytetään lukituissa hakemuksille erikseen tarkoitetuissa arkistokaapeissa. Työnhakijarekisteriin on pääsy ainoastaan organisaation nimetyillä henkilöillä, jotka työtehtäviensä puolesta käsittelevät henkilötietoja.

  1. Sähköisesti käsiteltävät tiedot
    Työnhakijarekisteriin tallennetut tiedot ovat käyttäjätunnuksen ja salasanan takana. Käyttäjätunnukset ovat henkilökohtaisia. Tietokantaan tallennettuihin henkilötietoihin pääsevät käsiksi ainoastaan organisaation nimetyt henkilöt, joilla on henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat. Nordic JobCentre Oy vastaa siitä, että henkilötietoja ei pidetä asiattomien saatavilla. Tietoliikenne on suojattu SSL-salauksella. Salauksen tarjoava kolmas osapuoli on erillisellä sopimuksella sitoutettu noudattamaan tietosuojalain mukaisia periaatteita.

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Työnhakijarekisteriin rekisteröidyillä on oikeus tarkistaa itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuksia koskevat pyynnöt tulee tehdä henkilökohtaisesti sähköpostilla osoitteeseen asiakaspalvelu@njc.fi. Nordic JobCentre Oy sitoutuu toimittaa tiedot kirjeitse yhden kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta.

Työnhakijarekisteriin rekisteröidyillä on oikeus vaatia työnhakijarekisterissä olevan virheellisen, tarpeettoman tai vanhentuneen tiedon oikaisua. Rekisterinpitäjälle oikaisupyynnöt tulee tehdä henkilökohtaisesti sähköpostilla osoitteeseen asiakaspalvelu@njc.fi

Työnhakijarekisteriin rekisteröidyillä on oikeus vaatia työnhakijarekisterissä olevien tietojen poistamista. Poistamispyynnön vastaanottamisen jälkeen Nordic JobCentre Oy säilyttää ainoastaan lakisääteiset pakolliset tiedot, kuten hakijan nimen ja hakuajankohdan, haun kohteen. Ilman erillistä ilmoitusta työnhakijan rekisteritiedot poistuvat kuuden kuukauden kuluttua tietojen kirjaamisesta. Tätä kuutta kuukautta sovelletaan aina rekisteritietojen päivittämisen jälkeen. Rekisterinpitäjälle poistopyynnöt tulee tehdä henkilökohtaisesti sähköpostilla osoitteeseen asiakaspalvelu@njc.fi.

Evästeet

Käyttämämme evästeet liittyvät Google Analyticsiin sekä käyttämiimme sosiaalisen median kanaviin eli LinkedIniin, Youtubeen ja Facebookin ja Instagramin palveluihin.

Nämä ohjelmistot tallentavat muun muassa tietoja siitä, millä sivulla käyt, kuinka kauan viivyt sivustolla, mitä kautta tulit sivustolle ja mitä linkkejä klikkaat. Voimme mahdollisesti hyödyntää evästeitä palveluidemme ja verkkosivustomme kehittämiseksi, verkkosivuston käytön analysoimiseksi, sekä markkinoinnin kohdentamiseksi ja optimoimiseksi. Liikenteen seurannan avulla kehitämme verkkosivustoamme ja palveluamme, jotta se olisi entistä parempi ja pystymme tuottamaan käyttäjille paremman käyntikokemuksen.

Mikäli et halua verkkopalvelun saavan tietoja evästeiden avulla, voit kieltää evästeet (useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen). Voit estää Google Analyticsiä keräämästä tietoja käynneistäsi, tutustua tarkemmin tähän Googlen verkkosivustolla. Huomaa kuitenkin, että tällöin sivustomme ei välttämättä toimi häiriöittä.